Nasza platforma oferuje unikalne podejście, które łączy naukę o zdrowym odżywianiu z nauką i sztuką, pokazując, że zdrowa dieta to nie tylko kwestia kondycji fizycznej, ale także źródło inspiracji w wielu innych obszarach życia.

LEKCJA WYCHOWAWCZA

W tym bloku zagłębimy się w obszary wykraczające poza wiedzę teoretyczną, koncentrując się na holistycznym rozwoju i samopoznaniu. Podczas tych lekcji będziemy badać różne aspekty rozwoju osobistego, od pielęgnowania inteligencji emocjonalnej po kultywowanie odporności i doskonalenie podstawowych umiejętności życiowych. Razem wyruszymy we wzbogacającą podróż, poruszając się po zawiłościach samoświadomości, komunikacji i samoopieki.

Przygotuj się na aktywną i interaktywną lekcję, która pozwoli Ci odkryć sekrety zdrowego życia i dowiedzieć się, w jaki sposób możesz przyczynić się do poprawy jakości życia swojego i innych wokół Ciebie. Wykorzystamy różnorodne metody i narzędzia nauczania, m.in. infografiki takie jak „Piramida Zdrowia” czy „10 zasad zdrowego stylu życia”. Podczas lekcji będziesz miał możliwość wykonania praktycznych zadań i refleksji, które pomogą Ci zrozumieć, jak ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą lepiej zrozumieć swoje nawyki żywieniowe i nauczyć się zdrowych sposobów radzenia sobie z emocjami bez uciekania się do jedzenia. Kurs ten dostarcza wiedzy na temat przyczyn jedzenia emocjonalnego oraz praktycznych strategii, które pomogą uczestnikom zmienić swoje nawyki.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje ludzkie ciało. Kurs ten oferuje wgląd w złożone procesy biologiczne i mechanizmy, które sprawiają, że nasze ciała działają w sposób harmonijny i efektywny.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą zrozumieć naturę zaburzeń odżywiania, ich przyczyny oraz skuteczne metody leczenia i wsparcia. Kurs ten dostarcza wiedzy na temat różnych rodzajów zaburzeń odżywiania i oferuje strategie radzenia sobie z nimi.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i nauczyć się akceptacji siebie oraz innych. Kurs ten oferuje narzędzia i techniki, które pomogą uczestnikom wzmocnić swoje poczucie własnej wartości oraz rozwijać pozytywne relacje z innymi.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą zrozumieć złożoność problemu otyłości, jej przyczyny, skutki oraz strategie radzenia sobie z tym globalnym wyzwaniem zdrowotnym. Kurs ten dostarcza kompleksowej wiedzy na temat otyłości i oferuje narzędzia do jej zapobiegania i leczenia.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja jest zaprojektowana, aby pomóc uczestnikom w rozwijaniu umiejętności podejmowania świadomych i zdrowych decyzji w różnych aspektach życia, w tym zdrowia, relacji, kariery oraz stylu życia. Kurs ten dostarcza narzędzi i technik, które wspierają świadome podejmowanie decyzji oraz rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja jest zaprojektowana, aby pomóc uczestnikom zrozumieć znaczenie wsparcia społecznego w różnych aspektach życia. Kurs ten omawia, jak budować i utrzymywać zdrowe relacje przyjacielskie, jak dawać i otrzymywać wsparcie oraz jak przyjaźń może przyczyniać się do poprawy zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja jest zaprojektowana, aby pomóc uczestnikom zrozumieć, co oznacza prowadzenie zdrowego stylu życia. Kurs ten omawia różne aspekty zdrowia, w tym zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, zdrowie psychiczne oraz nawyki wspierające ogólny dobrostan. Uczestnicy dowiedzą się, jak wprowadzać pozytywne zmiany w swoim życiu, aby poprawić swoje zdrowie i samopoczucie.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja ma na celu edukację uczestników na temat korzyści zdrowotnych płynących z produktów naturalnych. Kurs ten obejmuje zrozumienie, jakie produkty naturalne mogą wspierać zdrowie, jak je stosować oraz jakie mają one właściwości lecznicze i profilaktyczne. Uczestnicy dowiedzą się, jak włączyć te produkty do swojego codziennego życia, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie.

Start lesson in polish

Start lesson in english

In this lesson we will cover the topic “Tasty still life” and learn how to describe a painting. Our overall goal is to be able to describe an image. The methods we will use are tasks to be performed and the visual method. We will work both individually and in groups to develop your ability to describe images. To achieve these goals, we will use image reproductions, worksheets and interactive exercises. Get ready for a creative journey through the world of images and descriptions!

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja to dynamiczny kurs, który skupia się na kreatywnym podejściu do życia i unikaniu rutyny. Celem tego kursu jest inspiracja uczestników do poszukiwania nowych doświadczeń, rozwijania zainteresowań oraz odkrywania radości w codziennych działaniach.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i nauczyć się wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby w sposób klarowny, pewny siebie i szanujący zarówno siebie, jak i innych. Asertywny komunikat jest kluczowym narzędziem w budowaniu zdrowych relacji, radzeniu sobie ze stresem oraz rozwiązywaniu konfliktów w sposób konstruktywny.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja to kurs poświęcony tematowi zdrowego stylu życia i dbałości o siebie. W trakcie lekcji uczestnicy dowiedzą się, jakie cechy charakteryzują osobę dbającą o siebie oraz jakie korzyści wynikają z prowadzenia zdrowego trybu życia

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Start lesson in polish

Start lesson in english

BLOK SPORTOWY

Wyruszymy w podróż, która przekracza konwencjonalne granice sprawności, badając zawiłe powiązania między aktywnością fizyczną, zdrowiem i rozwojem osobistym.

Lekcja “Małymi krokami do lepszego zdrowia” jest przeznaczona dla osób pragnących poprawić swoje zdrowie i samopoczucie poprzez wprowadzenie niewielkich, ale znaczących zmian w swoim codziennym życiu. Kurs ten pokazuje, że małe, stopniowe kroki mogą prowadzić do wielkich osiągnięć w dziedzinie zdrowia i dobrostanu.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Lekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą lepiej zrozumieć swoje nawyki żywieniowe i nauczyć się zdrowych sposobów radzenia sobie z emocjami bez uciekania się do jedzenia. Kurs ten dostarcza wiedzy na temat przyczyn jedzenia emocjonalnego oraz praktycznych strategii, które pomogą uczestnikom zmienić swoje nawyki.

Start lesson in polish

Start lesson in english

The aim of these classes is not only to understand the dangers of addiction, but also to equip you with the tools and knowledge that will allow you to take care of your health and avoid addictions. During our lesson, we will use various methods, such as brainstorming, gamification and tasks. We will use infographics, an animated film and an interactive quiz.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Are you ready for a culinary challenge? This lesson will be devoted to the topic “How to write a recipe?” Our goal is for you to be able to write a culinary recipe and understand the features of a culinary recipe as a functional form of expression. During the lesson, we will use various teaching methods and resources, such as interactive exercises, recipe infographics, work cards and instructional videos. Thanks to them, you will gain practical knowledge that will allow you to write your own recipes worthy of a culinary master!

Start lesson in polish

Start lesson in english

We begin our journey through time and space to the Jagiellonian era and learning about the culinary traditions of those times. This lesson will introduce us to the figure of Queen Bona and the life at the court of the last Jagiellonians during the “golden age”. Our goal is to understand what importance Queen Bona had for culture and healthy eating. During the lesson, we will use various teaching methods and tools, such as comics, illustrations of tapestries, infographics, information texts, interactive exercises and the “TRUE/FALSE” game. Thanks to them, we will learn about the history and influence of Queen Bona on Polish cuisine.

Start lesson in polish

Start lesson in english

In this lesson, we will go to farmland where we will discover healthy treasures of nature in the form of cultivated plants. Our goal is to learn about the different types of plants that can be found in the field and to understand what nutrients dominate in each plant. During the lessons, we will use various teaching methods and tools, such as animations, infographics, interactive exercises, quizzes and information texts. Thanks to them, we will learn about the richness of plants grown in the field and their importance for a healthy diet.

Start lesson in polish

Start lesson in english

The aim of the lesson is to learn the skills of writing a dialogue and to understand the importance of vegetables in a healthy diet. We will look at a poem titled “At the market stall… these are the conversations you hear,” which will serve as inspiration. During the lesson, we will use various teaching tools, such as interactive exercises, a film, poem text and illustrations. Prepared? Let’s start learning how to edit dialogue and discover the fascinating world of vegetables!

Start lesson in polish

Start lesson in english

We will deal with an extraordinary story in which a sandwich plays the main role. Our overall goal is to understand and explain both the literal and figurative meanings of the poem. During this lesson, we will focus on the poem “Sandwich” by Agnieszka Frączek. During our lesson, we will use various teaching tools, such as interactive exercises, a film, poem text and illustrations. Let’s get ready to discover the fascinating history of the sandwich and explore the secrets of the poem’s figurative meaning.

Start lesson in polish

Start lesson in english

We will focus on pro-ecological principles of nutrition. Our overall goal is for you to learn about these principles and understand why they are important to protect our planet. During the lesson, we will use various methods, such as interactive exercises, active infographics, worksheets and interactive rebus. Prepare to learn more about an ecological approach to nutrition and its impact on our planet.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Today we will focus on learning about the digestive system because health begins in the belly. Our overall goal is for you to learn about the structure and functions of the human digestive system. During the lesson, we will use various methods, such as interactive exercises, animations of the digestive system, illustrations, and we will use apples to illustrate the digestion process. Get ready to explore the mysteries of the digestive system and understand why what we eat is so important to our health.

Start lesson in polish

Start lesson in english

In this lesson we will cover the topic “Tasty still life” and learn how to describe a painting. Our overall goal is to be able to describe an image. The methods we will use are tasks to be performed and the visual method. We will work both individually and in groups to develop your ability to describe images. To achieve these goals, we will use image reproductions, worksheets and interactive exercises. Get ready for a creative journey through the world of images and descriptions!

Start lesson in polish

Start lesson in english

Let’s move to Mr. Kleks’s kitchen, where we will prepare a culinary recipe. Our general goal is to be able to prepare a recipe in accordance with the given rules. We will use task-based methods to achieve these goals. We will work both individually and in a group. In our work, we will use a fragment of the series “Paradise’s Academy” by Krzysztof Gradowski, information texts, interactive exercises and worksheets. Get ready to experiment creatively in Mr. Kleks’ kitchen!

Start lesson in polish

Start lesson in english

In today’s lesson we will look at the topic “We know what we eat – We learn about nutrients.” Our main goal is to learn about the main nutrients and understand their role in the functioning of the human body. In our work, we will use various methods, such as the functional approach, concept map and gamification. The lesson will be conducted individually, which will allow us to focus on achieving our goals. As teaching tools, we will use an active infographic in the form of a human model, films, boards with dragging subtitles and an interactive game. Get ready for a fascinating journey through the world of nutrients and healthy eating!

Start lesson in polish

Start lesson in english

With the topic “Legs, arms, head, stomach – we make the body move”, we will explore the structure and functioning of our musculoskeletal system. The general goal of the classes is to understand how our musculoskeletal system affects our ability to move. We will use gamification to make learning even more engaging. The lesson will be conducted individually, which will allow us to focus on achieving our goals. During classes, we will use interactive infographics and interactive exercises that will help us better understand the structure and functions of the musculoskeletal system. Ready for an adventure into the world of anatomy and movement? Let’s launch!

Start lesson in polish

Start lesson in english

INTERDISCIPLINARY BLOCK

This thematic block will introduce you to the fascinating world of a healthy lifestyle, emphasizing a balanced diet and its relationship with the development of the body and ecological awareness. Our platform offers a unique approach that combines the science of healthy eating with science and art, showing that a healthy diet is not only a matter of physical condition, but also a source of inspiration for many other areas of life.

Get ready for an active and interactive lesson that will allow you to discover the secrets of a healthy life and learn how you can contribute to improving the quality of your life and the lives of others around you. We will use various teaching methods and tools, including infographics such as “Health Pyramid” and “10 rules of a healthy lifestyle”. During the lesson, you will have the opportunity to do practical tasks and reflections that will help you understand how important it is to maintain a healthy lifestyle.

Start lesson in polish

Start lesson in english

 

The aim of this lesson is not only to gain knowledge about lifestyle diseases, but also to gain tools to take care of your own health. Ready for an interactive journey through the world of health? We will use various teaching methods, including individual work, group work and pair work. We will use interactive exercises, infographics presenting lifestyle diseases and a BMI calculator. In addition, we will use weights and measures for practical calculations.

Start lesson in polish

Start lesson in english

The aim of these classes is not only to understand the dangers of addiction, but also to equip you with the tools and knowledge that will allow you to take care of your health and avoid addictions. During our lesson, we will use various methods, such as brainstorming, gamification and tasks. We will use infographics, an animated film and an interactive quiz.

Start lesson in polish

Start lesson in english

 

Are you ready for a culinary challenge? This lesson will be devoted to the topic “How to write a recipe?” Our goal is for you to be able to write a culinary recipe and understand the features of a culinary recipe as a functional form of expression. During the lesson, we will use various teaching methods and resources, such as interactive exercises, recipe infographics, work cards and instructional videos. Thanks to them, you will gain practical knowledge that will allow you to write your own recipes worthy of a culinary master!

Start lesson in polish

Start lesson in english

We begin our journey through time and space to the Jagiellonian era and learning about the culinary traditions of those times. This lesson will introduce us to the figure of Queen Bona and the life at the court of the last Jagiellonians during the “golden age”. Our goal is to understand what importance Queen Bona had for culture and healthy eating. During the lesson, we will use various teaching methods and tools, such as comics, illustrations of tapestries, infographics, information texts, interactive exercises and the “TRUE/FALSE” game. Thanks to them, we will learn about the history and influence of Queen Bona on Polish cuisine.

Start lesson in polish

Start lesson in english

In this lesson, we will go to farmland where we will discover healthy treasures of nature in the form of cultivated plants. Our goal is to learn about the different types of plants that can be found in the field and to understand what nutrients dominate in each plant. During the lessons, we will use various teaching methods and tools, such as animations, infographics, interactive exercises, quizzes and information texts. Thanks to them, we will learn about the richness of plants grown in the field and their importance for a healthy diet.

Start lesson in polish

Start lesson in english

 

The aim of the lesson is to learn the skills of writing a dialogue and to understand the importance of vegetables in a healthy diet. We will look at a poem titled “At the market stall… these are the conversations you hear,” which will serve as inspiration. During the lesson, we will use various teaching tools, such as interactive exercises, a film, poem text and illustrations. Prepared? Let’s start learning how to edit dialogue and discover the fascinating world of vegetables!

Start lesson in polish

Start lesson in english

 

 

We will deal with an extraordinary story in which a sandwich plays the main role. Our overall goal is to understand and explain both the literal and figurative meanings of the poem. During this lesson, we will focus on the poem “Sandwich” by Agnieszka Frączek. During our lesson, we will use various teaching tools, such as interactive exercises, a film, poem text and illustrations. Let’s get ready to discover the fascinating history of the sandwich and explore the secrets of the poem’s figurative meaning.

Start lesson in polish

Start lesson in english

We will focus on pro-ecological principles of nutrition. Our overall goal is for you to learn about these principles and understand why they are important to protect our planet. During the lesson, we will use various methods, such as interactive exercises, active infographics, worksheets and interactive rebus. Prepare to learn more about an ecological approach to nutrition and its impact on our planet.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Today we will focus on learning about the digestive system because health begins in the belly. Our overall goal is for you to learn about the structure and functions of the human digestive system. During the lesson, we will use various methods, such as interactive exercises, animations of the digestive system, illustrations, and we will use apples to illustrate the digestion process. Get ready to explore the mysteries of the digestive system and understand why what we eat is so important to our health.

Start lesson in polish

Start lesson in english

 

In this lesson we will cover the topic “Tasty still life” and learn how to describe a painting. Our overall goal is to be able to describe an image. The methods we will use are tasks to be performed and the visual method. We will work both individually and in groups to develop your ability to describe images. To achieve these goals, we will use image reproductions, worksheets and interactive exercises. Get ready for a creative journey through the world of images and descriptions!

Start lesson in polish

Start lesson in english

Let’s move to Mr. Kleks’s kitchen, where we will prepare a culinary recipe. Our general goal is to be able to prepare a recipe in accordance with the given rules. We will use task-based methods to achieve these goals. We will work both individually and in a group. In our work, we will use a fragment of the series “Paradise’s Academy” by Krzysztof Gradowski, information texts, interactive exercises and worksheets. Get ready to experiment creatively in Mr. Kleks’ kitchen!

Start lesson in polish

Start lesson in english

In today’s lesson we will look at the topic “We know what we eat – We learn about nutrients.” Our main goal is to learn about the main nutrients and understand their role in the functioning of the human body. In our work, we will use various methods, such as the functional approach, concept map and gamification. The lesson will be conducted individually, which will allow us to focus on achieving our goals. As teaching tools, we will use an active infographic in the form of a human model, films, boards with dragging subtitles and an interactive game. Get ready for a fascinating journey through the world of nutrients and healthy eating!

Start lesson in polish

Start lesson in english

With the topic “Legs, arms, head, stomach – we make the body move”, we will explore the structure and functioning of our musculoskeletal system. The general goal of the classes is to understand how our musculoskeletal system affects our ability to move. We will use gamification to make learning even more engaging. The lesson will be conducted individually, which will allow us to focus on achieving our goals. During classes, we will use interactive infographics and interactive exercises that will help us better understand the structure and functions of the musculoskeletal system. Ready for an adventure into the world of anatomy and movement? Let’s launch!

Start lesson in polish

Start lesson in english

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Start lesson in polish

Start lesson in english

 

In this lesson, you will learn how to describe a dog based on a poem by Agnieszka Frączek entitled “Find”. We will characterize the main character of this poem, while improving our skills in describing characters in poetic works. And that’s not the end! You will also learn about the health benefits of having a dog and why these animals deserve a special place in our lives.

Start lesson in polish

Start lesson in english

Let’s start our journey towards a healthier and greener future where every meal can be a small step towards protecting our planet. and the lesson is an opportunity not only to learn pro-ecological nutrition principles, but also to understand why taking care of our planet is so important. In this lesson, participants will learn about the idea of ​​zero waste and the 6R principles, what a kitchen without leftovers is and what health benefits this way of eating brings. Moreover, they will understand the importance of an ecological approach to nutrition for the well-being of our planet.

Start lesson in polish

Start lesson in english

 

Let’s start our journey through the world of mathematics and learn how mathematics can be useful in everyday life. The aim of this lesson is to improve your skills in solving mathematical problems, with particular emphasis on word problems. Lesson participants will master basic mathematical calculations, will be able to analyze the content of tasks in an understandable way, use appropriate mathematical formulas and develop their logical thinking skills in the context of analyzing the calorie content of dishes in the diet.

Start lesson in polish

Start lesson in english