Witaj na dzisiejszych zajęciach! Jaki jest ich cel? 

  • dowiesz się od czego zależy poziom rozwoju rolnictwa,
  • wskażesz na mapie strefy klimatyczne Europy,
  • zrozumiesz pojęcia: użytki rolne, rolnictwo intensywne, mechanizacja, chemizacja, melioracja, irygacja,
  • wymienisz rośliny uprawne oraz zwierzęta hodowlane,
  • na podstawie mapy tematycznej scharakteryzujesz gleby,
  • poznasz zasady zdrowego odżywiania.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.