...

Niezwykła historia z kanapką w roli głównej.. – Zadanie do uzupełnienia

Na ekranie widzisz dwie kanapki. Wykorzystując wyrazy do uzupełnienia stwórz definicję kanapki, zgodnie z tym co widzisz na ilustracji.

Wyrazy do uzupełnienia:

  • rodzaj,
  • kanapa,
  • mała,
  • przekąska,
  • zdrowa
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.