...

Kliknij aby rozpocząć – Ja jestem ok i ty jesteś ok. Samoakceptacja i poczucie własnej wartości. – Odpowiedz na pytania

Udzielając odpowiedzi nie spiesz się, dobrze się zastanów.

Mają to być wnioski, które przydadzą się Tobie w odkrywaniu swojej osobowości i wzmacnianiu samoakceptacji

Nie ma tu złych odpowiedzi.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.