...

Ja jestem ok i ty jesteś ok. Samoakceptacja i poczucie własnej wartości. – Zadanie

Zadanie

Przygotuj:

Różne kolory plasteliny lub ciastoliny.

Polecenie:

Wykonując pracę postaraj się uwzględnić Twoje cechy, które są dla Ciebie ważne, które według Ciebie określają to jaki jesteś. Po wykonaniu ćwiczenia odpowiedz na pytania nauczyciela. Udzielając odpowiedzi nie spiesz się, dobrze się zastanów. Mają to być wnioski, które przydadzą się Tobie w odkrywaniu swojej osobowości i wzmacnianiu samoakceptacji.

Nie ma tu złych odpowiedzi.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.