...

Zadanie: Obliczanie BMI

Zważ się i zmierz lub zapytaj rodziców, ile obecnie ważysz i mierzysz.

Kliknij w ikonę wagi, a otworzy się kalkulator, dzięki któremu obliczysz swój wskaźnik BMI. Wpisz informacje do kalkulatora.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.