...

SLACKLINE – Praca domowa

Stwórz własną figurę na Slackline


Twoim zadaniem domowym jest stworzenie własnej figury na Slackline. Będziesz miał/a okazję wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności z lekcji, aby zaprojektować i wykonać unikalną figurę na linii.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.