...

Składniki krajobrazów Polski – zadanie oraz praca własna

Zadanie

Polecenie:

Na hipsometrycznej mapie Polski wpisz w odpowiednich miejscach nazwy krain geograficznych.

Praca własna

Polecenie:

3 zadania do wykonania z załącznika.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.