...

Składniki krajobrazów Polski – wiedza dodatkowa oraz praca własna

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Polecenie:

Widzisz talerze z kolorowymi owocami i warzywami. Spróbuj odgadnąć po 3 nazwy warzyw i owoców z każdego talerza i zapisz w notesie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.