...

Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy… Jak zapisać dialog? – Karta pracy ucznia

Samodzielnie przeczytaj wiersz Jana Brzechwy “Na straganie”, a następnie w karcie pracy wypisz wszystkie warzywa, które występują w wierszu. Używając kredek zaznacz te warzywa, które lubisz najbardziej.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.