...

Kosmiczne życie, czyli człowiek w kosmosie – Zadania

Zadanie 1

Praca własna

Polecenie: Nasz Układ Słoneczny -zaznacz planety skaliste i gazowe. Wymyśl swoje nazwy planet. ☺

Zadanie 2

Praca własna

Polecenie: Przeczytaj artykuł pt.: “Kosmiczna kuchnia” i wyjaśnij, co znaczą pojęcia:

– liofilizacja
– sterylizacja
– pakowanie próżniowe
– przyprawy

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Zadanie 3

Praca własna

Polecenie: Opracuj wzór etykietki na produkty, które są liofilizowane i pakowane próżniowo.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.