...

Jak mądrze osiągnąć sukces – umiejętność wyznaczania celów – Zadania

Polecenie:

Wykonaj kartę pracę nr 1 i nr 2, następnie wrzuć je na BRAVOMY

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.