...

Energia potrzebna do życia – Zadanie

Zapraszam do wykonania zadania.
Na kartce znajdują się opisy dwóch osób, które zdają relację z jednego dnia w swoim życiu.
Przeczytajcie uważnie te dwie notatki i odpowiedzcie na pytania, które znajdują się na końcu tekstu.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.