Witaj na dzisiejszych zajęciach! jaki jest cel zajęć?

  • zapoznasz się ze środowiskiem przyrodniczym Europy Północnej,
  • Zdobędziesz wiedzę na temat przemian społecznych i gospodarczych w Europie,
  • wymienisz największe i najmniejsze kraje Europy oraz wskażesz je na mapie politycznej,
  • przeanalizujesz strukturę ludności na podstawie przykładowej piramidy wieku i płuci,
  • poznasz funkcje rolnictwa, jako ważnego sektora gospodarki w Europie,
  • porównasz cechy ukształtowania terenu różnych państw europejskich,
  • zrozumiesz przystosowanie ptaków do lotu.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Materiały dla nauczyciela

Materiały dla uczniów