Witaj na dzisiejszych zajęciach! Jaki jest cel zajęć?

  • pozanasz geograficzne czynniki kształtujące typy klimatu w Europie,
  • wykorzystasz różne źródła informacji,
  • odczytasz i porównasz dane obrazujące strukturę wieku,
  • na podstawie mapy tematycznej będziesz umieć scharakteryzować różne zjawiska,
  • zozumiesz konieczność codziennej aktywności fizycznej.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Materiały dla nauczyciela

Materiały dla uczniów