Witaj na dzisiejszych zajęciach! Jaki jest cal zajęć?

  • wymienisz funkcje miasta stołecznego,
  • wyjaśnisz potrzebę ochrony dóbr kultury,
  • opisz elementy doliny rzeki nizinnej,
  • wskażesz Nizinę Mazowiecką na mapie hipsometrycznej,
  • wymienisz zabytki Warszawy.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.