Witaj na dzisiejszych zajęciach! Jaki jest cel zajęć?

  • poznasz podział królestwa roślin i królestwa zwierząt,
  • wymienisz grupy kręgowców i bezkręgowców,
  • scharakteryzujesz rośliny nagonasienne i okrytonasienne,
  • wskazuje na mapie świata formacje roślinne,
  • wymienia strefy krajobrazowe Europy.

W ramach podsumowania przygotowaliśmy test z pytaniami konkursowymi.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Materiały dla nauczyciela

Materiały dla uczniów