...

Kliknij by rozpocząć rozwiązywanie zadań -Trening pozytywnego myślenia. – Ćwiczenie interaktywne 1

W ćwiczeniu znajdziesz przykłady myśli negatywnych, jakie często tworzymy w naszych głowach. Spróbuj zamienić je na komunikaty pozytywne, czyli takie, które poprawią nastrój, zmotywują do działania.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.