...

Kliknij by rozpocząć rozwiązywanie zadań – Na polu uprawnym znajdziesz zdrowe skarby

A teraz utrwalamy wiedzę. Na ekranie widzisz ilustracje różnych roślin.

Dopasuj daną roślinę do odpowiedniej z grupy, czyli do roślin oleistych, okopowych i zbóż.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.