...

Kliknij by rozpocząć rozwiązywanie zadań – I karta pracy – Mam te moc… i nie zawaham się jej użyć. Zdrowie i moc.

Zapraszam Cię na ćwiczenia, które pomogą Ci odkryć Twoje mocne strony. Przeczytaj uważnie zdania, a następnie je dokończ.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.