...

Kliknij aby rozpocząć – Zamieść na platformie -Zadanie domowe

Zobaczysz trzy  propozycje  zadań do realizacji w formie  plakatu. Wybierz jedną, wykonaj plakat, zrób zdjęcie i umieść na platformie.

Pamiętaj, żeby dodać informacje który temat wybrałeś/wybrałaś. Może być ona zawarta na plakacie lub być nazwą pliku ze zdjęciem, który zamieścisz na platformie.

Przypominam, że plakat  jest  artystycznym gatunkiem grafiki użytkowej, spełniający funkcje informacji, reklamy.

Propozycje zadań

1.Co może stać się z człowiekiem, jeśli nie będzie aktywny w ciągu swojego życia, czyli nie będzie ćwiczył, spacerował, uprawiał sportu?

2.Rodzaje aktywności, które nie wymagają dużych przygotowań i minimum wyposażenia.

3.Formy aktywności, które można uprawiać w grupie rówieśniczej lub z rodziną.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.