...

Kliknij aby rozpocząć – Zadanie: Choroby cywilizacyjne – Rozsypanka

Twoje zadanie polega na dopasowaniu choroby do podanej grupy. Wykonaj zadanie i sprawdź. Powodzenia!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.