...

Kliknij aby rozpocząć – Smakowita martwa natura. – Zadanie: Opisujemy obrazy.

Przed Tobą dzieła malarskie. Proszę wskazać, które dzieło jest martwą naturą , pejzażem, portretem. Podpisz odpowiednio dzieła.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.