...

Zmysłowe jedzenie. Jak czerpać przyjemność z jedzenia? – Prezentacja z zadaniem

A teraz poproś kolegę/koleżankę z klasy lub jeśli pracujesz w domu kogoś z domowników, aby pomógł Ci w wykonaniu ćwiczenia.
Jedna osoba będzie testerem i dlatego ma mieć oczy zasłonięte przepaską, a druga osoba
będzie prowadzącym ćwiczenie. Zróbcie ćwiczenie i wypełnijcie tabelę.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.