...

Zdrowy Kręgosłup – metoda pilates – Film z ćwiczeniami

Przygotowanie do zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć upewnijcie się, że jesteście ubrani w wygodne ubrania, które nie krępują ruchów. Podłogę możecie wyłożyć matą do ćwiczeń lub ręcznikiem – to zapewni wam komfort i bezpieczeństwo. Pamiętajcie o prawidłowej postawie podczas wykonywania ćwiczeń Pilates – ciało powinno być zrelaksowane, a ruchy płynne i kontrolowane. Spróbujcie utrzymać prawidłowe ułożenie kręgosłupa, unikając nadmiernego wygięcia czy wyprostu.

“Zakończenie i wyciszenie”

Zakończmy naszą sesję kilkoma głębokimi oddechami, które pomogą nam się zrelaksować i uspokoić. Pamiętajcie, że regularne wykonywanie ćwiczeń Pilates przynosi wiele korzyści dla zdrowia i samopoczucia. Zwiększa siłę, poprawia elastyczność, kontrolę ciała i równowagę.

Dziękuję wam za aktywny udział w dzisiejszej lekcji. Zachęcam do kontynuowania praktyki Pilates w domu i odkrywania kolejnych korzyści, jakie ta metoda może przynieść dla waszego zdrowia i samopoczucia. Pamiętajcie, że kluczem do osiągnięcia efektów jest regularność i konsekwencja.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.