...

Zaburzenia odżywiania – Prezentacja z zadaniem

Przeczytaj fragmenty opisów przypadków osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania, a potem odpowiedz na pytania.
Zapisz swoje odpowiedzi na kartce, być może chcesz skonsultować je z koleżanką lub kolegą?
Wymieńcie się swoimi spostrzeżeniami.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.