...

Wzorce ruchowe – Ćwiczenia

Czas na ćwiczenia.

Wszystkie ćwiczenia nawiązują do naturalnych ruchów zwierząt i tak też są nazwane np. żyrafa,
kaczka, osioł, małpa, itp.

Celem tych ćwiczeń jest:
a) poprawa mobilności i stabilności stawów,
b) równomierny rozwój mięśniowy,
c) obniżenie ryzyka kontuzji lub przeciążenia.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.