...

Wiemy co jemy. Poznajemy składniki pokarmowe.- Prezentacja z tekstem oraz zadaniami

Zadanie 3

Przyporządkuj produkty do odpowiedniej grupy biorąc pod uwagę, znaczenie w diecie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.