...

W kuchni Pana Kleksa – Prezentacja z tekstem i zadanie domowe

Przystępujemy do wykonania zadań w karcie pracy.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.