...

Standardy piękna, a prawdziwe życie.- Podsumowanie plus zadanie

Zadanie domowe

To, jak wyglądamy tak naprawdę nie mówi o nas wiele. Za co doceniamy siebie, ale i za co inni bardzo nas cenią, przekonacie się z zadania domowego. Składa się ono z dwóch części. Pierwszą wypełniasz Ty, a drugą ktoś bliski – poproś zatem mamę, tatę lub inną bliską Ci osobę do udziału w zadaniu.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.