Skoki poziome – Zadanie

Zadanie.

Dokonaj pomiaru swojego skoku w dal

a. Z miejsca

b. Z kilkumetrowego rozbiegu