...

Składniki krajobrazu Polski – Zadania

Zadanie 1

Polecenie: Na hipsometrycznej mapie Polski wpisz w odpowiednich miejscach nazwy krain geograficznych.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Zadanie 2

Praca własna

Polecenie: 3 zadania do wykonania z załącznika.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.