Siły natury – procesy zewnętrzne i wewnętrzne Ziemi – Prezentacja o energii wiatru i geotermalnej 3

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.