Rzut oszczepem – Prezentacja z tekstem

LA cz3. -oszczep i dysk A.mp4