...

Rowerem przez Danię – Prezentacja z tekstem 2

Plik: Rowerem przez Danię Część 2.mp4

Polecenie: Zapoznaj się z podstawowymi danymi tego kraju.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.