...

Piramida żywieniowa – Zadanie

Zadanie

Wskaż dlaczego elementy piramidy żywieniowej znajdujące się u jej dole (u podstawy) są tak ważne dla naszego zdrowia i dlaczego należy unikać tego co jest na jej szczycie?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.