Opanuj swój stres przed wyzwaniem – stres krótkotrwały -Prezentacja z tekstem i zadaniami