...

Odpowiednia dieta to zdrowa planeta.- Karta pracy ucznia

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Zostały nam ugotowane na obiad ziemniaki. Stwórz przepis kuchni zero waste i zapisz go
w karcie pracy.

Wydrukuj i skonsultuj przepis z rodzicami. Wspólnie wykonajcie danie kuchni zero
odpady. Zrób zdjęcie potrawy i umieść na platformie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.