...

Mam te moc… i nie zawaham się jej użyć. Zdrowie i moc. – Zaproszenie na kolejną lekcję

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.