...

Królowa Bona w złotym wieku zwolenniczką zdrowej diety – Ćwiczenie interaktywne z portretami władców

Na podstawie informacji zawartych w tekście, z podanych potraw stwórz jadłospisy króla Zygmunta Starego i Królowej Bony. Jadłospis umieść pod portretami władców. Portrety namalował Jan Matejko.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.