...

Jedzenie poza domem. – Zadanie: Stwórz Lunchbox

Zadanie: Stwórz Lunchbox

A teraz czas na ćwiczenie w grupach. Polegać będzie na stworzeniu plakatu przedstawiającego lunchbox ucznia, w oparciu o zasady, jakie dziś poznaliście. Do wykonania plakatu wykorzystajcie dowolne materiały plastyczne, a produkty spożywcze możecie wyciąć z gazetek promocyjnych lub użyć pustych opakowań po produktach.

Stwórzcie dla siebie pyszne i pożywne śniadanie.

Powodzenia!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.