...

Jedzenie emocjonalne – Karta pracy

Teraz przejdźmy do zadania.

W załączniku znajdziesz tekst do przeczytania i pytania, na które warto odpowiedzieć po lekturze.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.