...

Energia potrzebna do życia – Zadanie domowe

Dzisiejsza lekcja o energii pokazała nam, że mamy wpływ na to, ile energii zużywamy w ciągu dnia.

W ramach zadania domowego, które ma wyjątkowo charakter matematyczny, masz szansę odkryć, jakie dokładnie jest Twoje zapotrzebowanie na energię.

Pobierz materiały pomocnicze. Możesz je wydrukować i otworzyć na dowolnym urządzeniu jak komputer, tablet lub smartfon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.