...

Druga karta pracy- Na czym polega zdrowy tryb życia

Pobierz kartę pracy. Możesz ją wydrukować lub otworzyć na dowolnym urządzeniu.

Wykonaj zadania z karty pracy.

Dopasuj teksty z II kolumny do tytułów z I kolumny.


Karta pracy II

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.