...

Dobre nawyki – Ćwiczenie interaktywne 3

Ćwiczenie 3

Obejrzyj zdjęcia przedstawiające naturę w różnych odsłonach. Natura, jak człowiek doświadcza różnych “stanów pogodowych”. Spróbuj nadać tytuły poszczególnym ilustracjom, sięgając do nazw emocji.

Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytania:

  1. Czy było to łatwe zadanie?
  2. Które zdjęcie było najtrudniejsze do zatytułowania i dlaczego?
  3. Czy rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji jest łatwe? Dlaczego? Co jest najłatwiejsze, a co najtrudniejsze w nazywaniu emocji?
  4. Co mogłoby Ci pomóc, aby nazwać/ rozpoznać swoje emocje (np. obserwowanie reakcji innych, odizolowanie się, czas dla siebie, cisza, itp.)?
  5. Jak nazwiesz emocję, która Ci teraz towarzyszy?
  6. Ile stopni Celsjusza ma Twoja emocja?
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.