...

Co to jest stres? – Ćwiczenia

Przeczytaj propozycje zamieszczone “w dymkach”. Czy Ty też stresujesz się w podobnych
sytuacjach? A może w innych? W pustych “dymkach” zapisz swoje odpowiedzi.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.