...
„Wzmacnianie świadomości zdrowotnej uczniów szkół podstawowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych form edukacji”

Zdrowe nawyki procentują przez całe życie

W świecie, który stale się rozwija, wyposażenie naszej młodzieży w wiedzę i narzędzia umożliwiające prowadzenie zdrowego i satysfakcjonującego życia nigdy nie było ważniejsze. Dlatego z radością przedstawiamy BravoMy, wiodącą platformę e-learningową zaprojektowaną, aby wyposażyć młodych uczniów w niezbędne umiejętności i wiedzę, których potrzebują, aby kultywować zdrowe nawyki przez całe życie. W dzisiejszej szybko rozwijającej się erze cyfrowej młodzi ludzie stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami, jeśli chodzi o ich dobre samopoczucie. W obliczu uroku ekranów, kuszących opcji fast foodów oraz presji życia akademickiego i towarzyskiego utrzymanie zdrowego stylu życia może być zniechęcającym zadaniem. Bravomy jest tutaj, aby zmienić tę narrację, zapewniając wciągającą i przystępną platformę zaprojektowaną wyłącznie dla młodych umysłów. W BravoMy zdajemy sobie sprawę, że zdrowe nawyki to nie tylko sprawność fizyczna, ale obejmują także dobre samopoczucie psychiczne i emocjonalne. Nasza platforma oferuje kompleksowe podejście do dobrego samopoczucia, skupiając się na odżywianiu, aktywności fizycznej, zdrowiu psychicznym i pozytywnych relacjach. Zajmując się tymi krytycznymi aspektami, staramy się pomóc uczniom w budowaniu solidnych podstaw dostatniej i zrównoważonej przyszłości.
Wysokość przyznanego dofinansowania to 85% środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz 15% środków z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wyniosła 266 898 EUR, kwota dofinansowania 240 000 EUR.

Finansowanie projektu

Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) w partnerstwie z
ARM Technology Sp. z oo z oo, Tito Productions Sp z oo. z oo, Instytut Analiz Europejskich Kinga Paciorek, Changemaker Educations – Norwegia, od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r. realizuje projekt: „Wzmacnianie świadomości zdrowotnej uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacji” finansowany z Programu Edukacyjnego w ramach Mechanizmu Funduszy EOG 2014-2021. Fundusze EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie zielonej, konkurencyjnej i włączającej Europy (link do strony internetowej FM EEA: www.eeagrants.org).

Zdrowe życie to holistyczna podróż obejmująca dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Polega na podejmowaniu świadomych wyborów, które wspierają zrównoważony tryb życia, w tym pożywne nawyki żywieniowe, regularną aktywność fizyczną, odpowiedni odpoczynek i uważne praktyki. Zdrowe życie to nie tylko brak chorób; chodzi o pielęgnowanie harmonijnej relacji pomiędzy ciałem i umysłem.

Goals and expected results

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i wykształcenie nawyków dotyczących prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia wśród uczniów klas 4-6. Celem projektu jest rozpowszechnianie informacji w atrakcyjnej, multimedialnej i przystępnej poznawczo formie wśród młodzieży w wieku 10-12 lat, ukierunkowanych na kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej oraz profilaktykę zaburzeń odżywiania.

Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki międzynarodowej współpracy 4 doświadczonych i uzupełniających się podmiotów działających w sektorach edukacji, promocji i IT.

Planowane jest objęcie wsparciem minimum 60 uczniów w 2 szkołach objętych pilotażowym wdrożeniem oraz minimum 1000 uczniów w okresie trwania projektu, w tym poprzez skuteczne metody promocji i upowszechniania rezultatów.

Rezultatem projektu będzie wyposażenie szkół i ich kadry pedagogicznej w nowoczesne narzędzia i programy do edukacji żywieniowej i ruchowej, które będą mogły być wykorzystywane zgodnie z podstawą programową podczas zajęć lekcyjnych.

Celem projektu jest wypracowanie skutecznych, innowacyjnych narzędzi i metod, które pomogą ograniczyć coraz bardziej istotny w polskim i europejskim społeczeństwie problem otyłości wśród dzieci, a także wynikające z niej wykluczenie uczniów szkół podstawowych.

Project information

Koncepcja projektu zakłada stworzenie w ramach partnerstwa trzech programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu działań przyrodniczych, biologicznych, psychologicznych i sportowych. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynku:

– W grupie odbiorców projektu – uczniów szkół podstawowych, istotne jest zjawisko otyłości. Jest to grupa osób o największych zdolnościach adaptacyjnych, na którą przyjęte metody edukacyjne i prewencyjne mogą mieć największy wpływ. Warto więc przeciwdziałać i spowalniać ten trend poprzez budowanie świadomości i zdrowych nawyków.

– W grupie odbiorców projektu – kadry nauczycielskiej, występuje niewystarczająca podaż skutecznych i atrakcyjnych narzędzi aktywizujących uczniów, zgodnych z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, które mogłyby być wykorzystywane podczas zajęć.

Na rynku nie ma programu prozdrowotnego skierowanego do uczniów klas 4-6, który: wykorzystywałby interaktywne podejście do procesu edukacyjnego, umożliwiał korzystanie z zasobów edukacyjnych online, także uczniom bez nadzoru kadry, zawierał elementy grywalizacji, w tym na poziomie szkół i poszczególnych uczniów, był w pełni spójny z podstawą programową i dostosowany do jej realizacji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.